نشریه فناوری‌های همگرا از بهمن ماه ۱۳۹۴ توسط مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منتشر می‌شود.
این نشریه با رویکرد ترویج فناوری‌های همگرا می کوشد تا مطالب خبری، تحلیلی و آموزشی را در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران و توسعه دهندگان فناوری‌های همگرا قرار دهد.

منبع: Nbic.ir/publication/128


برای دریافت هر یک از ماهنامه‌ها بر روی متن آن کلیک فرمایید.